Welkom bij Nyta

Nyta is een flexibel en slagvaardig bedrijf, dat zich richt op het opzetten, managen en uitvoeren van projecten. De projecten hebben vaak raakvlakken met opleiding, training, coaching en arbeidsmarkt gerelateerde onderwerpen.  Met name voor het midden en kleinbedrijf is NYTA een goede partner. We spreken de taal, kennen de problematiek en geloven in de kracht en de dynamiek van het MKB.

Werkwijze

Bij Nyta is de klant de baas. We hebben wel een eigen visie en een beproefde werkwijze. Wij luisteren naar u, wij praten met u en dan maken wij een opzet voor het aanpakken van het probleem of de gewenste verandering. Daar zijn wij sterk in, daar huurt u ons voor in.
Dan gaan wij doen wat met u is afgesproken. Handen uit de mouwen. U merkt wel dat we er zijn, maar u heeft geen last van ons. We hebben de zaak goed doorgesproken. U mag van ons verwachten dat we weten wat we doen. Daar zijn wij sterk in, daar huurt u ons voor in.