Projecten

Nyta is in tal van projecten bezig. We werken nationaal en internationaal.

Nationaal

Nationaal zijn de projecten meestal van middellange duur, van een half jaar tot bijna een jaar. Korter of langer is ook mogelijk. In veel gevallen zijn het projecten waar meerdere partners of organisaties bij betrokken zijn, die gezamenlijke activiteiten hebben of een gezamenlijk doel dienen.

In de gevallen waar meerdere partijen betrokken zijn, is de belangrijkste taak van Nyta het afstemmen en coördineren van de activiteiten binnen de diverse bedrijven. Communicatie is vaak het sleutelwoord. Communicatie is praten, zeker, maar ook heel belangrijk is de doelen duidelijk te hebben bij alle betrokkenen. Heel duidelijk maken wat van mensen verwacht wordt. Het belangrijkste is vooruit denken en gebruik maken van de goede kwaliteiten van de mensen die betrokken zijn bij onderdelen van het project.